• banner na stronie głownej 1
 • banner na stronie głównej 2
 • banner na stronie głównej 3
 • banner na stronie głównej 4
 • banner na stronie głownej 5
 • banner na stronie głownej 6

Szukasz doradcy z zakresu komunikacji i public relations?

Proponujemy najlepsze rozwiązania mające służyć porozumieniu uczestników procesu komunikacji.

Dlaczego DIALOGOS?

DIALOGOS powstał z pasji, jaką jest zagadnienie komunikacji międzyludzkiej. Obserwujemy, analizujemy i proponujemy naszym Klientom roz- wiązania mające najlepiej służyć porozumieniu uczestników procesu o charakterze komunika- cyjnym. Promujemy wizerunek klienta, jego reputację, działania, usługi i produkty na miarę jego potrzeb i możliwości. Cechuje nas świetne przygotowanie merytoryczne, młodość, ciągła chęć rozwijania, a także doświadczenie. Mamy otwarte umysły, podchodzimy do problemów z bagażem wiedzy i umiejętności, ale nie szablonowo. Doradzaliśmy i prowadziliśmy szkolenia dla firm, osób, organizacji pozarządowych. Teraz czas na Ciebie!

Zakres usług

Firma DIALOGOS oferuje usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu komunikacji, public relations, promocji:

 • Tworzenie i realizacja strategii PR
 • Współpraca z mediami
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Szkolenia z zakresu komunikacji
 • Tworzenie i redakcja tekstów
 • PR dla każdego!